Prijsbeleid Estafette

WAT IS HET waard?

Als organisatie zonder winstoogmerk proberen wij de prijzen zo laag mogelijk te houden en zo uniform mogelijk te prijzen, daarbij rekening houdend met de staat en het verhaal van het product. We prijzen de goederen die meer waard zijn met een hogere prijs. We houden ons basisassortiment betaalbaar voor mensen met een smalle beurs door de winst van de duurdere items te gebruiken en tegelijkertijd onze eigen kosten te kunnen blijven dekken. 

We doen onderzoek en rekenen een percentage van de originele prijs. Ook  proberen we zo laag mogelijk in prijs te blijven om zo het grootste gedeelte van de binnengekomen spullen - denk aan stapels kleingoed, textiel en dergelijke van de 'goedkopere' merken - sneller te kunnen verkopen. Zo zorgen we ervoor dat de afvalberg een stuk minder wordt! 

ONS prijsbeleid

Estafette besteedt veel aandacht aan het herkennen en bepalen van de waarde van artikelen. We houden rekening met de huidige staat en historie en doen vergelijkend warenonderzoek. Onze vrijwilligers volgen jaarlijks een (opfris)cursus warenherkenning.

Prijzen

 

 

 

Onze uitgangspunten: 

  • We houden de prijzen altijd zo laag mogelijk
  • We geven geen korting
  • We doen geen zaken met handelaren
  • We hanteren een standaard lage prijs voor basisartikelen. Deze kunnen ook in de koopjeshoek terechtkomen. Voor unieke artikelen bepalen we de waarde door verschillende bronnen te raadplegen en vragen we een prijs die ruim onder de marktwaarde ligt
  • Bijzondere producten met een hoge waarde veilen we
  • We onderhandelen niet over prijzen in de winkel om discussies te voorkomen en onze vrijwilligers te beschermen. Als een artikel verkeerd geprijsd is, halen we het uit de verkoop en herbeprijzen het. Het artikel komt later terug in de winkel
  • We reserveren niets (ook niet via social media)
  • Onze vrijwilligers prijzen de artikelen die zij willen kopen zelf niet
  • Afrekenen gebeurt in de winkel en niet in het magazijn

ONS retourbeleid

Alleen defecte elektronica kan binnen 7 werkdagen na aankoop geretourneerd worden met originele prijssticker en kassabon. Elektrische artikelen met de "hobby geen garantie" sticker kunnen niet geretourneerd worden en worden door de kassières op de kassabon doorgehaald.

OUR  return policy

Only defective electronics can be returned within 7 business days of purchase with the original price tag and receipt. Electronic items marked with the "hobby geen garantie" ("hobby, no guarantee") sticker cannot be returned and will be marked as such on the receipt by the cashiers.

Retourbeleid Min

Unieke kansen voor vrijwilligers en studenten en besparing van bergen afval!

Waarom we niet (nog) goedkoper zijn, aangezien de spullen gratis worden aangeboden wordt ons soms gevraagd. Daar geven we graag antwoord op. De prijzen die we hanteren komen direct ten goede aan de twee doelen die we onszelf, als organisatie zonder winstoogmerk, hebben gesteld: 

We bevorderen de circulaire economie en streven naar een inclusieve samenleving.

Dat doen we door onze vrijwilligers goede begeleiding, opleidingen, cursussen en een vergoeding te bieden (zonder bijdrage van de gemeente of het UWV). In onze winkels en in onze circulaire werkplaatsen transformeren we jaarlijks miljoenen kilo's ‘afval’ tot unieke en duurzame producten.